Logo

Tháng trước quên gia hạn tên miền, giờ sololeveling.ga đã hoạt động trợ lại, thành thật xin lỗi 😭

Đã sửa lại lỗi ảnh, cúi đầu xin lỗi 😭

Thử thêm arc.io

Sưu tầm từ nhóm dịch:
Kuro's Hobby & MTO (Truyen.fascans.com) - (chap 1-20),
Lê Tâm (Fanpage Facebook) - (Chap 21-107),
Phong Lăng (Blogtruyen.vn) - (Chap 108-110),
Tivi webtoon (Tivi webtoon) - (Chap 124-129,163,164),
Delay Team (Qmanga.net, Vlogtruyen.net) - (Chap 111-123, 130-140, 142-147, 149-159, 166-170),
Phong Lăng & My Friends / SuperNova (Mangadex.org, Cuutruyen.net) - (Chap 141,148, 160-162, 165).

© 2021.