Logo

Để đọc chương mới nhất vào thì các bạn truy cập Qmanga nha :D.

Hosting bỗng không nhận tên miền sololeveling.gq nên mình chuyển tạm qua sololeveling.ga

Cập nhật truyện vào 12h thứ năm hàng tuần.

Sưu tầm từ nhóm dịch:
Kuro's Hobby & MTO (Truyen.fascans.com) - (chap 1-20),
Phong Lăng (Blogtruyen.vn) - (Chap 21-110),
Delay Team (Qmanga.net) - (Chap 111-130).

© 2020.