Logo

Chap 156 sẽ được phát hành vào tuần sau. Tác giả nghỉ một tuần vì lý do sức khoẻ.

Sưu tầm từ nhóm dịch:
Kuro's Hobby & MTO (Truyen.fascans.com) - (chap 1-20),
Lê Tâm (Fanpage Facebook) - (Chap 21-107),
Phong Lăng (Blogtruyen.vn) - (Chap 108-110),
Delay Team (Qmanga.net) - (Chap 111-126, 129-140, 142-147, 149-155),
Phong Lăng & My Friends / SuperNova (Mangadex.org, Cuutruyen.net) - (Chap 127-128, 141,148).

© 2021.